بهترین باش

خود نگری ، درون نگری ، کشف بهترینهای خود ، در خود و حذف غم و اندوه و مشکلات خود

درس : تشریفات . استاد : دکتر احمد یحیایی ایله ای . موضوع : جمع آوری مطالب کلاسی 4

1-    خوب نیست . خطهای سفید در چهارخانه و خط دار این خاصیت را ندارد . رنگ تیره تر برای مراسم رسمی و روشن تر برای غیر رسمی میباشد . هارمونی رنگ خیلی مهم است و لباس باید مناسب محل باشد .

وسایل همراه : عصا نکته مهم ، وسایل همراه باید با لباس پوشیدن سنخیت داشته باشد .

مراحل برگذاری یک مراسم : 1-  قبل از برگزاری   2-  حین برگزاری   3- بعد از برگزاری .

تشریفات بزرگتر از تبلیغت است درون تشریفات تبلیغات هم است .تاثیرات تبلیغات کوتاه مدت و تاثیرات تشریفات بلند مدت است . در تشریفات رابطه دوسویه است ولی در تبلیغات ارتباط یک سویه است .

افراط در تشریفات میشود تجملات .

مراحل برگزاری یک مراسم هر مراسمی 3 مرحله دارد : 1-  قبل از برگزاری    2-  حین برگزاری    3-   بعد از برگزاری .

تمام فعالیتی که انجام میشود در مدیریتش سه برنامه بالا انجام میشود .

مراحل

اقدامات

قبل از برگزاری

 

حین برگزاری

 

بعد از برگزاری

 

انواع مراسم که روابط عمومی مدیریت میکند به چهار صورت زیر تقسیم میشود:

1-     جلسات یا نشستها ( مذاکرات ، منازعات ، مصاحبه خبری )

2-     گردهمایی ها یا سمینارها ( در سمینارها نفرات بیشتری است ) مثل جشن یا مراسم عذاداری و همایش و جشنواره ها و کلاسها و کنفرانسها خبری و غیره

3-     نمایشگاهها دائمی یا موقت یا اختتامیه یا کتاب

4-     بازدیدها که انجام میدهیم یا میدهند ، اردوهای تفریحی و آموزشی .

کار کلاسی : یک کنفرانس خبری ( مطبوعاتی ) در یک جدول هر قسمت هفت آیتم

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۸۸ساعت 9:38  توسط عبدالرضا   |